NO*Ojas Blue Jazz og SE*Sockerkringlans Otto har blitt perlevenner. Det er rørende å kunne se hvordan de tar stell, kos og ansvar for hverandre. Ofte søker Otto seg til Blue, allikevel, det omvendte skjer hele tiden, med Blue til Otto. Det er to gutte katter som tydeligvis trives i hop.

To gode venner, som leker godt sammen.

Det er to gode venner som trives, leker sammen og søker hverandres selskap. Begge er hannkatter. Otto er en ungkatt, mens Blue Jazz er en nærmest voksen kastrert hannkatt. Men leken går gjennom hele huset. Og Otto lar seg ikke dupere på grunn av sin unge alder.

Beste Tikking

Lørdag 10 juni var det katte utstilling på Ski. Begge kameratene var påmeldt. Begge fikk gode omtaler av dommer. 

Ojas Blue Jazz fikk i tillegg utmerkelsen «Best Tikking», kvittert med en stor sløyfe. Det hele i regi av Aby/Somaliringen. Det var nok arven fra NO*Naleas Alessa også kalt Nubi som her slo inn, gjennom hennes datter Ojas Jazz, som også er mamma til Blue Jazz. En god hjelp var jo faktisk Charlotte som hjalp til med å vise begge kattene.

En dag var nok.

Blue Jazz syntes ikke noe om å dra på utstilling. Ikke var det særskilt moro i buret, men i tillegg var bilturen forferdelig. Og utmerkelsen form av en gedigen sløyfe, fant han ikke noen interesse for. 

Otto, derimot, han godtok det meste og la seg godt til rette i buret og sov.

Det ble bare en dags utstilling denne gangen.  I forhold til Ojas Blue Jazz var det nok det det beste, for katten.