Samspillets glede.

P1020256
God kjemi med dommeren.

Desto mer vi makter å delta i en relasjon, desto mer vil også kunne utveksles. Da skjer det fantastiske, at informasjon blir delt, og at innsikten vokser. Hvorfor skulle vi tro at vi som mennesker besitter fasiten? Når mennesker i livets sluttfase sitter på gamlehjemmet og stryker på dokke-dyr, burde det kanskje kunne være en påminnelse om hvor viktig det er, det å kunne leve, – med levende dyr.

 

Summen er større en delene.

cropped-Albystranda2015.jpg
Ojas abyssiner oppdrett.

I relasjonsbygging snakker vi ikke bare om en-veis eller to-veis kontakt, men faktisk like mye om hva som bygges om der i midten. Summen blir liksom større en de samlede delene. Det skapes faktisk noe i disse relasjonene. Og dette noe er så grunnleggende sterkt at det er i stand til å forbedre og å forlenge livet hos mange. Hva er verst – det å ikke bli elsket, – eller det å ikke ha noen å være glad i?

Mange har hørt utsagnet: ”Elsk meg ellers dør jeg”. Kanskje kan utsagnet: ”Gi meg noen å kunne være glad i”, likeså sant?

Det å ha noen å kunne komme hjem til er viktig. Ikke bare for hva dyret kan gi deg, men kanskje like mye, hva du kan gi dyret. Mennesket er ikke kun en mottaker, men i høyeste grad også en giver.

 

 

Hva du kan gi tilbake.

Gustav nyter tilværelsen
Gustav nyter tilværelsen.

Å bli forlatt av et kjæledyr høres kanskje litt patetisk ut for noen? Men det å skulle miste et kjæledyr kan faktisk være ganske så tøft for en del mennesker. Det handler om å miste noen som sto en nær. Dess nærmere relasjonen befant seg, desto større blir sorgen. Dette gjelder faktisk enten det er en mus, rotte eller hund eller katt. Vi snakker her om levende vesener som er i en relasjon. Det vil faktisk si: Det er ikke kun snakk om hva dette vesenet kan tilføre deg, men kanskje like mye gir hva du kan gi tilbake! Når livet er borte, – kan du ikke lenger gi det noe!

 

 

Kattene viser både glede og sorg.

P1010628Vi opplever at våre katter er i stand til å fortelle oss om saker vi ikke visste om. Mange ganger er det vår egen manglende forståelse, på deres budskap, som stopper oss. Katter har sanser som vi mennesker bare kan drømme om. I en levende dialog er de også i stand til å kunne formidle dette. Kattene viser både glede og sorg. Først og fremst viser de riktignok sine egne hormonelle spenninger. Allikevel, dette er også budskap som man bør ta på alvor. Det handler om et samspill. Livet bør leves mens det er der.