NO*Ojas Kenya reiste i dag. Hennes nye omsorgspersoner var å hentet henne. Det er en del av det med oppdrett. Man er tilstede ved unnfangelse og fødsel. Man jobber seg sammen med moderen de første døgnene. Kort sagt, man er tilstedeværende, i tilfelle det skulle skje noe uventet. Stort sett går det allikevel greit. Kattemamma klarer brasene. Allikevel, som oppdretter er man alltid på alerten. Det er nå allikevel slik at det alltid er følsomt når ungene forlater fødehjemmet.

 

Hvert individ bidrar.

Kenya 18062019

Det er nå også en gang slik at hvert individ bidrar med sin tilstedeværelse. Etter at Kenya dro, søkte de andre ungene rundt etter henne for en stund. Det ble en veldig stillhet i hjemmet, slik det bruker å bli når noen forlater fødehjemmet. Allikevel går det som regel over etter kort tid. De gjenværende finner en ny rytme, og således går livet videre.

 

Ojas Kenya, trygg og harmonisk.

P1030805Ojas Kenya vil ganske så sikkert få et godt og kjærlig hjem hos sine nye omsorgspersoner. Hun er jo også, slik vi ser henne, en ganske så trygg og harmonisk kattunge. Kenya har levd sine første uker i et svært så ivaretagende og trygt miljø. Hun har hatt en meget oppofrende mamma samt noen herlige søsken og halvsøsken som har utfordret henne, samt lekt med henne og ivaretatt henne.

 

 

 

 

 

Et harmonisk kull.

P1040054

Det har vært en ganske så harmonisk kull, i den forstand at de alle har vært utrolig samstemt og like i lek og alvor. Hele kullet var i lang tid i uvisse vedrørende kjønn. Etter hvert skulle det vise seg at det faktisk var fire hunnkjønn. Det ble tre viltfargede og en blå abyssiner. Vektøkningene var gode for dem alle i tiden etter fødselen. Eksteriørmessig trenger de som kjent litt lenger tid. Abyssineren utvikler farge frem mot to til tre års alder. Kullets mamma, Ojas Harmony, var ganske så mørk ved fødselen, så ble hun lysere og lysere i oppveksten før hun etter hvert utviklet en herlig mørk farge med en deilig tikking. Det er nok dette som har bidratt til hennes Champion tittel.