Når villdyret våkner.

Dyrebeskyttelsen Norge, advarer mot bruken av musegift som inneholder Alfakloralose.

Giftstoffet skal kunne medføre nedkjøling og bevissthetstap, fremfor alt hos mus.

Det skal dessverre ikke finnes motgift mot dette stoffet. Miljødirektoratet har nå kommet med forbud mot salg av slik musegift.

Katter jakter som kjent på blant annet mus, og kan på den måten få i seg giften på flere måter.

Enten ved å spise selve musegiften, eller ved å fortære mus som allerede har blitt forgiftet. Det kan i sin tur føre til at også katten blir syk og dør.

Selv om musegiften nå er forbudt å selge i Norge, kan det fortsatt finnes lagre av dette rundt omkring. 2020 skal etter sigende kunne være et godt museår, i alle fall i Sør-Norge. Den lille gnageren søker seg gjerne inn i hus og hytte nå på høsten. Musa er på utkikk etter et sted å overvintre. Den sier heller ikke nei takk til en godbit eller tre.

Musa trenger ikke mer enn 5-6 millimeter åpning for å kunne komme seg inn. Alternativet til musegift kan faktisk være å tette alle mulige innganger til huset.

Dersom katten blir forgiftet er symptomene, i følge Agria rask innsettende ustøhet, skjelving, nedsatt temperatur, kraftig sikling og kramper. Skulle du oppleve at dette skjer bør du kontakte veterinær snarest. Symptomene kommer normalt innen 30 minutter til 4 timer etter inntak. Det beste er nok å holde katten som innekatt og la den leke med katteleker og lekemus.