Livet som oppdretter kan lett bli idyllisert. Sannheten kan være annerledes. Det er hardt arbeid, med mye ressurser, som faktisk koster.  Å drive et katte oppdrett koster med både utgifter og innsats. Det hele drives av kjærlighet.

Katt ungene kan komme til å kreve.

Kattungene kan komme til å kreve både egnet fôr, i tillegg til katte mammas melk, samt daglig stell og kontakt, med både rent friskt vann, samt nødvendig ernæring, pluss tilstrekkelige utfordringer for å kunne stimulere deres egenskaper i jakt og lek. I tillegg vil det faktisk kunne være en del opprydding. Det skal klores og tømmes, det skal vaskes og stelles. Man vil jo at det skal synes at ungene kommer fra et møblert hjem. Dessuten vil det fort kunne bli litt veterinær utgifter.

 

Kattemamma føder.

Katte mamma føder.

Ja, kattemamma føder, og hun ernærer sine unger de første timene. Men som oppdretter må man hele tiden passe på at ungene øker i vekt, og at ingen blir utelatt. I tillegg kommer da veterinærkontroller og vektøkning over tid, av de små. Kanskje har kattemamma noen problemer? Kanskje kan det synes som om ungene har ulike utviklinger? Nei, selv om katte fødsler muligens kan synes som den rene harmonien, kan faktisk også noe gå galt. Da kan det være greit å ha sin oppdretter tilstede.

 

Den typiske kattefødselen.

Den typiske katte fødselen.

Den typiske katte fødselen skjer kanskje på morgenkvisten, etter at oppdretter har overvåket det hele, halve natten. Det er jo ganske fantastisk at kattemamma rent instinktivt vet hva hun skal gjøre. Fødselen skjer, ungene plopper ut. Kattemamma biter av navlestrengen, eter opp morkaken og vasker den nyfødte, som samtidig søker seg mot melke spenene, mens mamma er i ferd med å forløse et søsken til! Det er jo ganske fantastisk hvor godt dyrene klarer seg uten oss. Allikevel, våre katter har gitt tydelig beskjed om når nedkomsten skjer, samt at de svært gjerne vil at vi skal være tilstede når underet skjer.

 

Livet som oppdretter kan være en velsignelse.

I mamma domen.

Som oppdretter kan livet lett bli både prøvende og anstrengende. Allikevel, det er en egen velsignelse med, dette med oppdrett. Å kunne være til stede når disse små nurkene fødes er en fantastisk opplevelse. Videre er det svært så artig å kunne få følge kattungene i deres videre utvikling. En ungeflokk som galopperer i gjennom huset, er som musikk i en katte elskers ører. Ja, livet som oppdretter kan være anstrengende, allikevel, kattene gir mye tilbake. Samspillet mellom dyr og mennesker kan også være helsebringende. Det er viktig å kunne ha noen å bry seg om.