Kjøpe kattunge fra vårt oppdrett?

Kjøpe kattunge fra vårt oppdrett?

Ojas abyssiner oppdrett er primært et oppdrett for innekatter. Dette er også det vi søker å oppdra våre katter til. Selv om våre katter primært er innekatter får de også trening i det å gå ute i sele, eller kontrollerte omgivelser i luftegård.

 

Ta gjerne tidlig kontakt

Våre katter er stambokførte rasekatter av typen abyssiner,  som kan ha fargene Viltfarget, Blå, Fawn, Sorrel eller Sølv. Alle variantene kan komme i ulike intensitet og skala. Fra tid til annen vil vi kunne ha nye kull på gang. Vi regner med ca. 1-2 kull pr.år. Da vil det også være muligheter til å kunne kjøpe en kattunge. Ta gjerne tidlig kontakt, om du skulle være interessert!

 

 

Leveringsklare ved 14 ukers alder

Fargen ser ut til å være viltfarget.

Våre kattunger er leveringsklare til sine nye eiere tidligst ved 14 ukers alder. Da vil de være ferdig vaksinert med grunnvaksiner, ID-merket, med stamtavle fra NRR, og helsesjekk hos veterinær. Ved overtakelsen skrives det en kjøpskontrakt, samt en innrapportering til NRR om eierskifte.

 

Dersom katten trenger kjæledyrpass (EU-pass) og eller rabiesvaksine vil dette bli belastet de nye eierne i tillegg til grunnprisen pr. kattunge. Det samme vil kunne være tilfellet for eventuelle ekstra testing av f.eks blodtype, PRA-PK, eller eventuelt annet.

 

Anbefaler å tegne forsikring

Ojas Shadow, 5 uker gammel.

Vi kan ikke ta ansvar for fremtidige sykdommer eller skader som måtte kunne oppstå på katten. Derimot anbefaler vi sterkt å tegne en forsikring som vil kunne tre i kraft ved slike tilfeller, og som kunne dekke eventuelle veterinærutgifter som måtte oppstå.

 

Kjøpe kattunge fra vårt oppdrett?

Hva vi garanterer

Enda er det mamma som «ruler».

Vi kan ikke gi noen garanti for at katten vil trives på utstillinger eller like lengre kjøreturer i bil. Det vi derimot kan garantere er at vi har, etter beste evne og kunnskap, søkt å gi kattungene en så god oppvekst som mulig. Dette for at kattene skal kunne bli godt sosialiserte, kjærlige og sunne, friske dyr; hvilket skulle kunne følge av godt stell, god omsorg og riktig kosthold. Våre kattunger prøver å velge sine foreldre med omhu. De vil da være stambokførte med slektstavler det er mulig å ettergå. Dette for, på best mulig måte, å kunne ettergå slekten i forhold til egenskaper, arvelige tendenser, utseende, størrelse, farge og gemytt. Man har jo aldri noen garanti, men vi prøver etter beste evne å finne de rette forbindelser. Valget som eventuell kattunge kjøper er ditt.

Du må da være berett til å kunne ta ansvar for en katt, kanskje 15 år frem i tid. Det vil da være en katt som er avhengig av dine forpliktelser, men som også vil kunne være din trofaste venn.

Restriksjoner

Selv har vi ikke spesielle restriksjoner for våre hunnkatter eller deres avkom, som en kjøper vil være forpliktet å følge. Men vi gjør oppmerksom på at det kan følge restriksjoner fra hannkattens side, som i så fall også vil kunne være forpliktende for en eventuell kattungekjøper. Dette vil vi i så fall selvsagt gjøre en mulig kjøper oppmerksom på.