Den perfekte katt er muligens ikke ennå født. Ganske enkelt fordi det er så mange meninger om hva som er den perfekte katt. I tillegg er kattedommere til dels uenige, slik at det å fremstille den perfekte katt kan synes å være et sjansespill.

 

Den perfekte katt finnes ikke!

P1010883Den perfekte katt finnes ikke. I alle fall slik kriteriene for dommerne synes å virke. Det vil sannsynligvis alltid finnes noe å påpeke, noe som drar ned helhetsinntrykket. Allikevel må det være plass for litt undring, all den stund dommere kan dømme så ulikt. Vi mistenker at det kan være helt andre indisier som ligger bak.

 

 

 

 

Eksteriør eller pelskvalitet?

P1030508
Kattens helse og gemytt.

 

I følge reglene skal kattens lynne ilegges stor vekt. Skjer det? Nei, det skjer svært sjeldent. Det er jo faktisk et stort paradoks av den grunn at de fleste kattunger blir solgt til såkalt kos. Det vil si at de får en fremtid som familiekatt, som skal kunne omgås alle. Kattens helse og gemytt er nok i denne sammenheng av vesentlig betydelse. Katteutstillinger er nok mer fokusert på eksteriør og pelskvalitet.

 

Den perfekte katt finnes ikke.

P1020233
Noen dommere er faktisk flinke til å kunne se en helhet.

Den perfekte katt finnes ikke, i alle fall ikke slik noen kattedommere og utstillinger vil ha det. Da reises spørsmålet om hva vi holde på med? Er det viktig å oppdrette såkalte perfekte katter, rent eksteriørmessig? Eller er det påkrevende å drive frem katter med godt lynne i tillegg til et herlig ytre? Den perfekte katt finnes sannsynligvis ikke.

 

Perfekt for hvem?

P1010399

Så må man nødvendigvis stille spørsmålet om hvem den perfekte katten er perfekt for? Skal vi drive oppdrett for å tilfredstille dommerne og dermed kanskje få en plastpokal eller skal oppdrettes mening være å kunne avle frem herlige katter som kan være en del av familien? Når man snakker om den perfekte katten, må det være lov å stille spørsmålet hvem katten er perfekt for!