Argumentene går på at kattene tar fugler og muligens andre dyr. Derfor er katter den store begrunnelsen til at klimaet blir ødelagt. Debatten dykker opp, nå og da. Allikevel er det ofte fraværende forklaringer om hvem som ødelegger mest, og dermed må fjernes, er det dyr, eller er det mennesker?

Kuer promper.

Kuer promper og på den måten angriper vårt sårbare miljø. Tigrer tar mennesker, og elefanter samt krokodiller gjør det samme. Flått tar mange liv, og til og med mygg viser seg i følge nyhetene å kunne være dødelig. Merkelig nok stiller svært få spørsmålet om hvor farlig vi mennesker er for våre omgivelser. Avskoging, forurensing, boligbygging, motorveier, kriger. Hva betyr alt dette for livet på planeten?

Katter kan være hett stoff.

I tillegg kommer de store hetebølgene som tørker ut skogene og legger vilkårene for skogbranner godt til rette. Er det også kattenes feil? Katter kan nok være hett stoff for noen, allikevel er de nok ikke årsaken til klima forandringene og hetebølger samt matmangel grunnet kriger og ødeleggelser. Det får være grenser for hva katter skal måtte ta ansvar for.

Et hjem uten katt.

Våre katter har så langt bare kunne bringe hjem noen brunsnegler. Da har det ikke vært så mange protester fra klima aktivistene. I tidligere tider var katten en svært god medhjelper til å holde mus og rotter unna bondens matlager. Hver gård hadde sin katt. Katten var i tillegg en vennlig sjel som alltid var klar for litt kos. I dag trenger vi ikke denne vaktposten på stabburet, men vi har den kanskje på kjøleskapet? Sannsynligheten er ganske så stor for at katten bringer balanse i hjemmet,  samt virker avstressende på mennesker den dag i dag.Et hjem uten katt er jo bare et hus.