Vi har en herlig miljø terapeut i oppdrettet. Hun er en skikkelig blondine, med vakre former samt et herlig gemytt, og gode blikk. I tillegg har hun full kontroll på dem hun er satt til å passe på.

Kontroll vil si at hun overvåker det hele. Er noen i fare er hun straks på pletten. For øvrig er hun i full sving med å følge opp sine håpefulle. Det skjer med både ros og ris.

Ikke deltatt i Bay Watch.

Nei, denne blondinen har ikke vært med i Bay Watch. Det ville i så fall kanskje vært ganske så merkelig. Blondinen vi her snakker om er en katt. Katten heter Susanna og er en fawn abyssiner. Med sin lune og gode tilnærmelse er hun absolutt i gang med å prege sine unger. Ungene bærer jo også tydelige tegn på å ha tatt lærdom av dette. Det er tre vakre og sosialt godt oppdratte unger.

Susanna von Reich (N) kommer fra Hedmarken. Hun bærer sterkt preg av en harmonisk oppvekst, med gode gener og ivaretagende  omsorgspersoner i sin nærhet. Det er med andre ord arv og miljø. Selv blir hun den kattemamma, som viderefører det samme.

I sine unge år kunne hun kanskje fremstå som litt rødmende, uten den røde badedrakten, den fargen kom, spesielt når sola skinte inn. Allikevel har hun nå inntatt posisjonen som en ansvarsfull mamma, som vet å følge opp sine avkom.

En super mamma.

Når ungene reiser pels, med tykk hale, og går sidelengs for å virke avskrekkende, er Susanna straks på pletten for å roe gemyttene, samt å slikke pelsen ned til akseptabelt nivå. Det vil si, en skikkelig forhandler og konfliktløser. Samtidig er hun ikke redd for å skulle forsvare sine barn.  Susanna er en super mamma.