P1040082

Det er midt-sommer og det er fest. I alle fall for kattungene. Nubis og Olivers kattebarn er i fullt vigør. Det er liv og kadans. Det er full fart og herlige fartsprøver. De løper og tevler, samt biter og konkurrerer. Sagt med andre ord er det en skikkelig midt-sommerfest for katter.

 

Fire vakre hunnkatter.

P1040046

Ungene er fire friske, sunne og herlige abyssiner kattunger. Det har vist seg etter hvert at det er fire vakre fruen timmere. Det er ikke alltid så enkelt å skulle kjønnsbestemme de små. Dette har i alle fall tatt sin tid. Allikevel må vi nå kunne si at dette er fire vakre hunnkatter. Tre er viltfargede og en er blå.

 

 

 

 

 

 

Hvor de kommer fra?

P1040084

Det er et utrolig harmonisk og sammenlignbart kull. De bærer alle klare kjennetegn på hvor de kommer fra. Det er jo ikke dårlig, all den stund de faktisk har vakre gener og stolte forfedre og formødre. Stamtavlene taler sitt. De er alle resultat av mange generasjoner oppdrettere samt enda flere generasjoner katter. Vi retter en takk til dem alle.

 

Abyssiner katten fra Asia.

P1040080

Abyssiner katten er jo kjent for å ha sine røtter i Egypt/Sudan området. Nyere forskning har allikevel kunne tilbakeføre deres gener til Asia og India. Det er kanskje ikke så rart, all den stund det faktisk var stadig kontakt mellom disse landene i ur gammel tid. Fra Egypt ble den, eller de, første abyssinere innført til England. Slik er historien fortalt, men, troligvis vil ingen kunne gjenkjenne den første abyssineren med dagens utgave.

 

En av våre eldste rasekatter.

P1040048

Abyssineren er av våre eldste rasekatter. Det er en herlig katt. Aby-katten er rimelig lærenem og intelligent. Den kan være anstrengende for noen, allikevel vil den kunne fremstå som tilpasningsdyktig og en god familiekatt. Med en vel ivaretatt aby katt er du aldri alene hjemme.