Blue(s) Brothers har blitt til Ojas Blue Horizon, og broderen, Ojas Blue Rhapsody. Søsknene har rukket å bli 12 dager gamle. Øynene har åpnet seg, mens ørene

fortsatt henger nedbrettete langs hodet. Vektøkning går sin naturlige gang. I følge vekta jevnes forskjellene ut stadig mer. Allikevel fremstår Blue Rhapsody som den største, mens Blue Horizon ser mindre ut, men er faktisk ganske nære i vekt. Fortsatt består livet i å innta melk og å sove.

Ojas Blue Rhapsody 12 dager
Ojas Blue Rhapsody 12 dager
Plipp
Ojas Blue Horizon

Fargemessig blir vi stadig sikrere på at dette er to blå abyssiner unger. Dette til tross for at bildene kan tyde på at de kan være viltfargede. Det som foreløpig er noe usikkert er å kjønnsbestemme de små. Foreløpig ser det muligens ut til at det kan være to brødre. Dersom det stemmer sitter vi altså med Blue Brothers!!

I alle fall er det to herlige kattunger som virker å være sunne og friske og som

Plopp
Ojas Blue Rhapsody
plipp-28102016
Ojas Blue Horizon

snart vil kunne fylle heimen med liv og kadans. Blue Rhapsody ser så langt ut til å kunne bli en stor katt, men Blue Horizon følger hakk i hæl.

 

Mor: Nalea´s Alessa og    Far: Mandela af Khartoum