Å skulle sosialisere en katt.

Å skulle sosialisere en katt kan være et større lerret å bleke. Allikevel bør det ikke være avskrekkende for noen som elsker å omgås dyr. Kattunger er faktisk stikkordet. Dette fordi det hele bør begynne tidlig.

 

Respekt for livet.

Den første sosialiseringen tar kattemamma seg av. Hun er ungenes trygge base. Hun er den som gir næring og hun er den som gir varme og trygghet. Som et godt utgangspunkt er et godt forhold til kattemamma viktig. Dersom kattemamma kjenner trygghet og igjen

P1030222
Respekt for livet.

kjennelse ved ditt nærvær, da vil hun også kunne godta at du nærmer deg hennes unger. Til en begynnelse vil dette kunne være problematisk. Men, med tålmodighet og varsomhet vil man kunne både løfte på, veie og kose med hennes barn. Hele tiden må man huske at dette er hennes barn! Respekt for livet, er i grunnen stikkordet.

 

Respektere katte mamma.

Kattemamma gjør som regel en fantastisk innsats for sine avkom. Det er i grunnen herlig å kunne se hvor godt naturen klarer seg uten vår innblanding. Allikevel, det var sosialisering det var snakk om. For at kattungene skal kunne akseptere mennesker er det

P1030283
Varsomme og gode hender.

viktig at de faktisk får erfare dette. Gode avbalanserte stemmer, kombinert med varsomme gode og varme hender, kan være viktige stikkord i denne sammenheng. Samtidig bør man hele tiden være oppmerksom på katte mamma. Dersom hun blir urolig eller ønsker ungene tilbake, respekter det, og gi henne ungene tilbake.

 

Et liv utenfor fødebingen.

Etter hvert vokser jo også kattungene til. Det betyr at de både tåler mer, vil mer, og ønsker mer stimuli. Det finnes et liv utenfor fødebingen. Det ønsker ungene å utforske. Kattungene er av natur nysgjerrige. Det er en fantastisk egenskap og samtidig en kilde til ny kunnskap og erfaring. Katte mamma følger ganske så sikkert aktivt med på det hele. Det er i dette stadiet det kan være smart å introdusere menneskelig samspill for fullt.

 

Sosialisering er egentlig tilvenning.

P1020561
Sosialisering er egentlig tilvenning.

De første ukene bør nok ungene og kattemamma få være i fred. Dette på grunn av infeksjonsfare, men også fordi kattunger og mamma skal få anledning til å kjenne hverandre og de daglige rutinene. Etter hvert som ukene går vil ungene vokse seg til, og toleransen også øke, både for ungene, men også for mammaen. Etter hvert vil det kunne være et pluss om ungene får erfare både daglige lyder så som støvsugere, oppvaskmaskiner, barn på besøk og annet. Sosialisering er egentlig tilvenning.