Å drive med oppdrett kan høres voldsomt ut. Allikevel, det behøver ikke å være så omfattende. Ofte er det de små oppdrettene som kan drive fram de beste eksemplarene innen rasen. Når det gjelder katter, og spesielt  Abyssiner katter, kan dette være viktig. Det kan være viktig å kunne velge sitt opphav!

Balansen med tilvenning.

For mange katter, kan bety problemer. For få katter, kan også innebære problemer. Vi tenker at balansen mellom ytterpunktene her, kan ha betydning. Kattene behøver sosialisering med andre katter, men også med mennesker. I tillegg behøver de små å kunne tilvennes lyder fra støvsugere, vaskemaskiner og daglige gjøremål. Dessuten trenger de kroppskontakt og kjærtegn fra sine omsorgspersoner. Dette i sin tur krever faste rutiner.

 

 

 

 

Faste rutiner.

Ungene nyter felleskapet.

Kattene elsker rutiner. Rutinene skapes faktisk av menneskenes daglige gjøremål. Maten forventes servert til bestemte tider. Likeså kosen og samværet. Kattene blir formet deretter! En kontaktsøkende katt, er også en katt som har erfart, at dette betaler seg. Abyssinere er jo rimelig intelligente. Dermed vet de også, av prøving og feiling, hva som bringer det ønskede. Er vi mennesker i ro, er også kattene i ro. Er det full fart, smittes dette også av til kattene.

 

 

Aktive og i godt hold.

Katter med gode erfaringer er ofte katter med balansert oppvekst. De vil dermed kunne være trygge på mennesker og gjerne søke kontakt. En god sosialisering vil alltid innebære trygghet, 

kontakt, ivaretakelse og riktig ernæring. Maten er viktig for kattunger. Det sjekkes ut jevnlig ved å veie de små, samt å kunne se at de både er aktive og i godt hold. I tillegg skal de få veterinærkontroll samt vaksiner.